college voor de rechten van de mens

Trainingen n.a.v. onderzoek rol stereotypering bij toegang tot arbeidsmarkt

Uit literatuurstudie van de het College voor de Rechten van de Mens blijkt stereotypering een belangrijke invloed te hebben op het selectieproces rond sollicitaties. Art.1, bureau discriminatiezaken NHN, geeft vanaf september de training ‘Sel ...

Afwijzing wegens ‘geen geloof’ mag

In het NHD verscheen 14 februari een artikel waarin onze consulente Mirella Koster aan het woord komt. Het artikel gaat over Stephanie Roozendaal, een sollicitante die afgewezen wordt bij het Leger des Heils. //////// uit het NHD /////// Klachtencons ...

35+ is niet te oud

35+ te oud?! Het college van de rechten van de mens zegt van niet. Bestrijding van stereotypering bij het werven van personeel loont. ...