Over Art.1 NHN

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’- Artikel 1 van de grondwet

Art.1 NHN als Lokale regisseur gelijke kansen

Een fundament van een democratische samenleving is de overtuiging van gelijkheid tussen de deelnemers aan die samenleving en het daarop berustende respect voor de eigenheid en het zijn van de ander Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) treedt op als lokale regisseur in de aanpak naar gelijk kansen, zowel in preventieve zin als in de bestrijding van discriminatie. Wat ons drijft is een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt gediscrimineerd. Art.1 NHN draagt actief bij om dit in de regio te bewerkstelligen.

Hoe wij dat willen aanpakken?

Nu de feiten in beeld komen, moeten we vooral zicht krijgen op effectieve oplossingen.
Discriminatie los je soms op met wetgeving en sanctionering, maar wij zien daarnaast de kracht van beïnvloeding van omgangsvormen en normstellingen in de woonwijk, op de werkvloer en bij sportvelden door preventie en voorlichting.

Wij willen organisaties ondersteunen om die normen te formuleren en adequaat te handhaven. Vervolgens willen we met voortgangsonderzoek de effectiviteit van onze voorstellen meten en good practice uitdragen. We werken aan kwaliteitsproducten en resultaatgerichte projecten waarin maatschappelijke organisaties en bedrijven onze expertise kunnen herkennen en inkopen. Op die manier houden we de strijd voor gelijke rechten levend, ondanks de verminderde subsidies.

Uitgebreid lezen over onze visie en aanpak voor de komende jaren?
Klik door naar ons Visie en Meerjarenplan 2014-2018 (pdf).