ANBI

Art.1 bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat u bij schenkingen aan Art.1 NHN kunt profiteren van extra belastingvoordeel.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Bovenstaande informatie is overgenomen van de ANBI-site. Klik door voor de meest actuele informatie.

De Art.1 NHN gegevens met betrekking tot de ANBI-verklaring op een rijtje:

Actueel beleidsplan: visiedocument 2014-2018
RSIN nummer 809338415
Bestuurssamenstelling:
• Voorzitter Mw. E.W.H Rutten (onbezoldigd)
• Penningmeester Dhr. H.J. de Graaff (onbezoldigd)
• Secretaris Dhr. E.C. Volkers (onbezoldigd)