Afwijzing wegens ‘geen geloof’ mag

legerdesheilsIn het NHD verscheen 14 februari een artikel waarin onze consulente Mirella Koster aan het woord komt. Het artikel gaat over Stephanie Roozendaal, een sollicitante die afgewezen wordt bij het Leger des Heils.

//////// uit het NHD ///////

Klachtenconsulent Mirella Koster van Art. 1 bureau discriminatiezaken Noord-Holland-noord, die we om advies vragen, zegt dat het wél mag.

,,Onderscheid op godsdienst is verboden, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.’’ Het Leger des Heils valt daar onder. De instellingen moeten wel aan voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat ze consequent zijn in het uitdragen van hun overtuiging. Dat moet vastgelegd zijn en duidelijk zijn gemaakt bij het begin van de sollicitatieprocedure. ,,Wij hebben eerder meldingen behandeld over christelijke scholen die mensen afwijzen omdat ze een hoofddoek dragen of omdat ze homoseksueel zijn. Deze scholen maken soms wel en soms niet succesvol aanspraak op de in de wet genoemde uitzondering. Dit was afhankelijk van hoe goed ze aan die voorwaarden voldeden.’’

Mensenrechten
De vraag over de selectiecriteria is niet nieuw en eerder heeft het Leger des Heils met succes aangetoond dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Koster wijst op het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl). Koster: ,,In eerdere oordelen van het College over soortgelijke zaken staat dat het niet voldoende is wanneer je als werknemer op een bepaalde manier achter de christelijke doelstelling staat.’’ Citaat uit het oordeel van het College over een zaak over een functie als facilitair coördinator: ,,In de doelstelling van het Leger des Heils is vervat dat het evangelie op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze, met name de daarin vervatte oproep tot bekering, in woord en daad wordt uitgedragen. Ook van de facilitair coördinator wordt verwacht dat deze het christelijk geloof uitdraagt, in ieder geval in externe contacten en in contacten met collega’s. De eisen die het Leger des Heils aan de facilitair coördinator stelt over zijn of haar godsdienstige overtuiging zijn dan ook noodzakelijk voor het vervullen van de functie. ’’

De uitspraak van het College is te lezen op: https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-141.