Alkmaar zoekt homoabassadeurs Onderwijs!

slider-2-klasSeksuele voorkeur zou er niet moeten toe doen, maar ervaringen in de sport, op school,
in de zorg en binnen niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen tonen helaas een ander beeld. Homoseksualiteit wordt lang nog niet overal in de stad geaccepteerd en daarom zijn er sinds mei 2011 homoambassadeurs actief. De gemeente Alkmaar heeft als koplopergemeente de missie om sociale acceptatie van homoseksualiteit in de stad te bevorderen.

Gezocht: creatieve enthousiasteling

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve persoon die zichtbaar is in de stad en doelgericht werkt aan sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Dit doe je voornamelijk in samenwerking met gemeente Alkmaar, COC Noord-Holland Noord & Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord en je collega ambassadeurs ouderen, sport en niet-westerse / orthodox religieuze gemeenschappen.

Je zet je netwerk in om homoseksualiteit kwalitatief en structureel bespreekbaar te maken in het onderwijs, geeft gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten i.s.m. scholen. Je krijgt een aanstelling voor twee jaar, vrijwilligersvergoeding en een activiteitenbudget op basis van vastgestelde werkplannen. Tenslotte dient u een bewijs van goed gedrag (VOG) te kunnen aantonen i.v.m. de maatschappelijke missie van de functie. De kosten hiervan kunt bij ons declareren.

U kunt uw kandidaatstelling door een motivatiebrief met c.v te richten aan:
Dhr. L. Hofmans dir. Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord,
Postbus 3095, 1801 GB Alkmaar of per e-mail.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Hofmans,
(072) 515 44 00.