‘Als jij je niet aanpast, moet je maar een andere baan zoeken’

Melder werkt als schoonmaker in een ziekenhuis. Zij draagt vanwege haar islamitische geloof een trui met lange mouwen onder haar werkkleding. Haar werkgever geeft aan dat dit niet meer is toegestaan. Als melder zich niet aanpast, zal zij een andere baan moeten zoeken.

Melder vertelt dat in de zes jaar die zij al voor het schoonmaakbedrijf werkt, het dragen van lange mouwen nooit een probleem was. In een gesprek met haar teamleider wordt haar uitgelegd dat het om de hygiëne gaat. Met name Turkse en Marokkaanse collega’s hebben ook last van deze maatregel.

Melder wil anoniem blijven, wat het lastig maakt voor Art.1 NHN om een procedure te starten. Wij stellen voor dat melder samen met collega’s die ook last van de maatregel hebben, een klacht indient bij de vertrouwenspersoon van het schoonmaakbedrijf. Melder gaat dat doen.