Anne Russchen AlkmaarDivers ambassadrice voor jongeren

Onlangs werd Anne Russchen aangesteld als ambassadrice voor jongeren bij AlkmaarDivers. Zij stelt zich even voor:

Jongeren moeten zich altijd veilig kunnen voelen, thuis, op straat en op school. Helaas is dat voor veel jongeren niet zo, vooral als het gaat om jongeren die een beetje anders zijn, die opvallen, die, anders gezegd, ‘niet passen in het heteronormatieve genderrolmodel’.

Anne ambassadeurIk ken dat gevoel maar al te goed omdat ik mijn leven lang al langs en dwars door de grenzen van vrouw- en man-zijn heen en weer dans.

Sinds september 2015 ben ik werkzaam als Ambassadeur Jongeren & Onderwijs voor de Gemeente Alkmaar. Voor mij is het in de eerste plaats belangrijk dat jongeren, alle jongeren, een veilige plek kunnen vinden als zij die thuis, of ergens anders niet hebben. Een plek waar je jezelf kunt zijn is de eerste stap op weg naar emancipatie: zelfvertrouwen, gelijkheid, respect van en voor iedereen.

Emancipatie is iets waar wij allemaal mee te maken hebben, ongeacht of het vrouwen-, homo-, of transgender-emancipatie is. Het is een wisselwerking tussen de één en de ander. Vanuit deze visie ga ik de uitdaging aan om schoolbesturen, docenten, jongerenwerkers en andere professionals bewust te maken van de noodzaak om meer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Daarbij wil ik iedereen stimuleren om van de jongere generatie van Alkmaar een vrolijke mix te maken. Een samenleving waarin iedereen mag zijn en zich mag voelen zoals het klopt. Met respect voor en van elkaar.

Meer lezen over de andere ambassadeurs.