Art. 1 NHN wil samen met ondernemers onbewuste stereotypering aanpakken

Vandaag start de campagne Selecteren zonder vooroordelen, een initiatief van Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord. De campagne wenst onbewuste vooroordelen tijdens sollicitatieprocedures onder de aandacht te brengen. De vraag is niet of je vooroordelen hebt, maar hoe je hiermee omgaat. Wanneer vooroordelen geen ruimte krijgen, kiest een werkgever haar kandidaat op basis van competenties in plaats van stereotypes. En dat levert uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat op.

NederlandVooroordeelVrij SiteWe gaan ondernemers niet aanklagen, maar met hen samenwerken aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Op de website www.nederlandvooroordeelvrij.nl kunnen ondernemers zich profileren als maatschappelijk verantwoorde ondernemer, ze krijgen een gratis platform om hun successen en ervaringen te delen. In een tweejaarlijkse onderzoeksmonitor die we opstellen in samenwerking met de faculteit Sociale Psychologie Leiden volgen we de vorderingen van de ondernemers op gelijke kansen, op een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving .

Gemiste kans

Discriminatie op de werkvloer is de meest voorkomende uitsluiting en geeft mensen ongelijke kansen op inkomen en dus aan deelname in de samenleving . Dit uit zich tijdens de sollicitatieprocedure, carrièreontwikkeling, maar ook door pesterijen op de werkvloer. De campagne Selecteren zonder vooroordelen richt zich specifiek op vooroordelen tijdens de sollicitatieprocedure en het vervolgtraject in het bedrijf. In het algemeen kunnen we stellen dat mensen met een andere afkomst, mensen boven de 45 en onder de 25, mensen met een zichtbare handicap of ziekte, transgenders en homoseksuelen vaker worden ondergewaardeerd en mannen tussen de 25 en 45 vaker worden overgewaardeerd.

Eyeopeners op 5 juni

Art.1 NHN heeft 10 werkgevers en uitzendbureaus gevraagd om deel te nemen aan een selectieprocedure in het donker. Ze weten vooraf niet de naam, het geslacht, de leeftijd of de geboorteplaats van de kandidaat. De vraag is of een selectiecommissie zonder de eerste visuele indruk zich meer houdt aan het onderzoeken van de gevraagde competenties.

16 bedrijven kunnen deelnemen aan de training selecteren zonder vooroordelen, een training die bedrijven vanaf september kunnen inhuren om hun selectieprocedure te focussen op competenties.

Tot slot is er ook aanbod voor mensen met discriminatie ervaringen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen in een gratis workshop werken aan hun presentatie, hun personal branding en het ontwikkelen van hun netwerk.

De middag wordt afgesloten met een plenaire bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen, om ondernemers die beperkt beschikbaar zijn toch wat indrukken te geven over de intenties van het bureau en te komen tot een langdurige samenwerking om vorderingen te maken met gelijke kansen op de arbeidsmarkt.