Afkomst

Geen gekleurde mensen

Melder voelt zich op grond van zijn afkomst gediscrimineerd. De uitvoerder van een bedrijf waar hij als nachtportier werkt, heeft gezegd dat hij niet had verwacht dat het uitzendbureau twee gekleurde mensen zou sturen. Melder en zijn collega zijn uiteindelijk weggestuurd en het bedrijf heeft twee blanke mannen in dienst genomen. Melder heeft aangi ...

Alleen als je Nederlands als moedertaal hebt

Melder wordt voor een vacature afgewezen en belt met het uitzendbureau die de vacature heeft uitgezet. Een medewerker laat haar weten dat zij alleen op zoek zijn naar personen die Nederlands als moedertaal hebben. Melder heeft het gevoel dat zij hierdoor gediscrimineerd is op grond van haar afkomt omdat zij uit Afghanistan komt. Maar de medewerker ...

Te oud om te leren

Melder is 54 jaar en solliciteert naar de functie van leerling-groepsleider in een zorginstelling. De zorginstelling laat melder per email weten, dat ‘alhoewel we geen leeftijdsgrens hebben bepaald voor de aanname van een leerling-groepsleider, geven we toch de voorkeur aan leerlingen die in een andere leeftijdscategorie vallen dan uw leeftij ...

Weg uit Nederland vanwege racistische uitingen

Melder doet een melding namens haar schoonzoon, die afkomstig is uit Turkije en in Nederland woont en werkt. Hij is postbezorger, hij krijgt tijdens zijn werk op straat regelmatig discriminatoire/racistische uitingen over zich heen. Hij brengt de post rond in de buurt waar hij zelf ook woont. Als hij een tuin inloopt begint er een hondje te blaffen ...

Te jong om de buurtbus te besturen

Melder solliciteert op een vacature voor de functie van vrijwillige buschauffeur op de buurtbus. Melder wordt afgewezen, omdat de organisatie hem te jong vindt. Hij is 19 jaar. Art.1 NHN vraagt in een brief wat de redenen zijn van de organisatie om melder op grond van zijn leeftijd af te wijzen. De organisatie legt uit dat er verschillende criteri ...
Volgende pagina »