Discriminatieverhalen

Je bent al snel te oud

Een aantal voorbeelden uit 2017: Een snackbar vraagt om een medewerk(st)er tussen de 15 en 20 jaar oud. De Esso vraagt om verkoopmedewerkers tussen de 15 en 17 jaar. Een leidinggevende bij een supermarkt mag van het management geen personeel aannemen ouder dan 18 jaar. Een bedrijf is eerst enthousiast over melder, maar nadat zij merkten dat melder ...

Te oud om te leren

Melder is 54 jaar en solliciteert naar de functie van leerling-groepsleider in een zorginstelling. De zorginstelling laat melder per email weten, dat ‘alhoewel we geen leeftijdsgrens hebben bepaald voor de aanname van een leerling-groepsleider, geven we toch de voorkeur aan leerlingen die in een andere leeftijdscategorie vallen dan uw leeftij ...

Te jong om de buurtbus te besturen

Melder solliciteert op een vacature voor de functie van vrijwillige buschauffeur op de buurtbus. Melder wordt afgewezen, omdat de organisatie hem te jong vindt. Hij is 19 jaar. Art.1 NHN vraagt in een brief wat de redenen zijn van de organisatie om melder op grond van zijn leeftijd af te wijzen. De organisatie legt uit dat er verschillende criteri ...

‘Geen junior? Helaas, wij nemen geen senioren aan’

Als melder bij een sollicitatie aangeeft geen ‘junior’ te zijn, zegt de manager van het bedrijf: ”Senior, oh dan houdt de sollicitatieprocedure hierbij op, wij nemen geen senioren aan.” Art.1 NHN schrijft een wederhoor brief waarin wij uitleggen dat door de sollicitatieprocedure met melder te beëindigen, omdat hij een “senior” is de ma ...

35+ is niet te oud

35+ te oud?! Het college van de rechten van de mens zegt van niet. Bestrijding van stereotypering bij het werven van personeel loont. ...