15 februari Dialoogavond: Wat doen Alkmaar en haar Alkmaarders voor mensen met een beperking?

Deze ‘Dialoog & Verbinding’-reeks is ontstaan vanuit de gedachte dat we met dialoog en samenwerking onze goede intenties nog beter kunnen realiseren. De focus ligt deze avond op het hebben van een beperking. Hoe daarmee om te gaan, en wat kunnen een gemeente en haar inwoners doen om mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier mee te laten doen in hun woonplaats.

Speciale gasten deze avond zijn VN-ambassadeur Mandy Mienes en actrice, podiumdier en schrijfster en actrice Funda Müjde. Vanuit hun eigen ervaringen  zullen zij ons vergezellen en inspireren bij deze dialoog.

Het thema is extra actueel vanwege het speciale VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap dat is aangenomen. Per 1 januari 2017 moet men in Nederland en dus ook in de gemeente Alkmaar meer moeite doen voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

U bent van harte welkom mee te praten op woensdagavond 15 februari in de bibliotheek in Alkmaar Centrum! De avond gaat om 20.00 uur van start. Toegang is gratis.

Reserveren kan via deze link van de bibliotheek kennemerwaard of bij de klantenbalie van de centrale bieb.

mandy-mienesOver Mandy Mienes
Mandy Mienes is VN-ambassadeur voor het verdrag mensen met een beperking en teamlid inclusie en diversiteit bij Movisie. Mandy adviseert gemeenten al meerdere jaren over de insluiting van mensen met een beperking in de samenleving. Mienes: “De ratificatie van het VN-verdrag betekent dat producten, bijvoorbeeld een laptop of telefoon, zo ontwikkeld moeten zijn dat ze bruikbaar zijn voor iedereen. Dat informatie in verschillende leesvormen beschikbaar is. En dat winkels, scholen, sporthallen en websites toegankelijk en bruikbaar voor iedereen zijn. Dus ook voor de 2 miljoen mensen die, net als ik, met een beperking leven. Vanaf 1 januari 2017 gaat er een wereld voor ons open. Stap voor stap kunnen wij dan meer plekken bezoeken. En dat maakt mij blij.”

FundaMUJDEOver Funda Müjde
Actrice, podiumdier en schrijfster Funda Müjde is een doorzetter. Een vrouw die stelt dat het altijd erger kan. Haar boek ‘Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom! Sinds ik in een rolstoel zit’ toont een blik op het leven van jonge kinderen die met hun moeder naar het gastland van hun vader gaan, op volwassen worden, op carrière maken en doelen bereiken, op de gevolgen van een verkeersongeval, op een wereld die actrices met een rolstoel niet faciliteert. In haar 89 dagen fietsen van Amsterdam naar Istanbul leert ze veel over zichzelf, de wereld en de balans tussen je eigen wil en de afstemming met je onmisbare assistenten.