Discriminatie komt voor in elke woonwijk

Buurman maakt met regelmaat opmerkingen over de geaardheid van melders. Melder heeft geprobeerd hem hierop aan te spreken, maar de buurman blijft doorgaan. Melder wil geen conflicten en gaan elk contact met deze man uit de weg. De situatie is geëscaleerd. De partner van melder wordt door de buurman meerdere malen nageroepen o.a. vuile kankerhomo. Al met al werd de stemming dreigend en hebben zij hiervan de politie in kennis gesteld. De wijkagent adviseert om ook bij Art.1 NHN een melding te doen.

Melder is zelf werkzaam bij de politie en weet van de hoed en de rand, maar zij zijn het gedrag van de buren zo zat dat zij hebben besloten te gaan verhuizen. Zijn collega’s van de politie zijn na het laatste incident bij de buurman op bezoek geweest en dat heeft wel indruk gemaakt, want de buurman houdt zich nu stil. Melder wil alleen dat wij registreren en benadrukt dat discriminatie in elke woonwijk voorkomt en niet alleen in achterstandsbuurten.