Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers

Hoe zorgen Regenbooggemeenten ervoor dat ook na 2017 de aandacht voor LHBT-bewoners duurzaam verankerd is? Movisie kwam in maart met een handreiking die gemeenten tips en adviezen biedt over hoe je aandacht voor LHBT’s kunt verduurzamen door het een plek te geven binnen andere activiteiten.

Handreiking LHBT emancipatie Movisie GrootRuim veertig Nederlandse gemeenten zijn actief in het vergroten van veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) in hun gemeente. Zij maken beleid en zetten activiteiten op in het bestrijden van discriminatie, het bevorderen van een veilige leefomgeving, voorlichting in het onderwijs, het vergroten van weerbaarheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportverenigingen.

Tot juni 2017 worden deze gemeenten door Movisie ondersteund en geadviseerd in
het kader van het programma Regenboogsteden. Deelnemende gemeenten
ontvangen tot juni 2017 extra financiering vanuit het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) om lokaal activiteitenprogramma’s uit te
laten voeren.

Om ook na 2017 die aandacht voor LHBT-burgers vast te houden, bracht Movisie een handreiking uit voor de betrokken gemeenten. Benieuwd? De handreiking staat online op de site van Movisie.