Geen abonnement vanwege nationaliteit

Melder wil een abonnement afsluiten bij een telecombedrijf, maar word geweigerd omdat ze de Duitse nationaliteit heeft. Een telefoonabonnement weigeren aan een klant met een niet-Nederlandse nationaliteit is verboden. Het telecombedrijf stelt in haar acceptatievoorwaarden de eis dat de aanvrager een Nederlands identiteitsbewijs moet hebben. Een buitenlands ID zou te weinig informatie over financiële risico’s geven.

Met deze voorwaarde maakt het telecombedrijf het potentiële klanten met een andere nationaliteit onmogelijk om een abonnement af te sluiten. En dat is discriminatie op basis van nationaliteit.