Gepest of gediscrimineerd op de werkvloer? Meld je!

Op 6 juni 2016 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne gestart tegen ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, intimidatie en discriminatie. De gevolgen van ongewenst gedrag zijn groot: slachtoffers raken gestrest en hebben een grotere kans op een burn-out en andere klachten.

Laat het er niet bij zitten!
Word jij wel eens gediscrimineerd, ongelijk behandeld door collega’s of leidinggevenden? Meldt dit aan bij Art.1 bureau discriminatiezaken NHN. Door te melden laat je weten dat je het er niet bij laat zitten. Samen met jou onderzoeken wij de mogelijkheden om de ervaren discriminatie onder de aandacht te brengen bij je werkgever. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld, en er gebeurt niets zonder jouw toestemming!

Hier vind je het meldformulier. Ook kun je altijd contact opnemen via info@art1nhn.nl.

Deel je verhaal
Juist het lezen van persoonlijke verhalen kan anderen laten zien wat discriminatie betekent. Het kan andere slachtoffers of hun collega’s stimuleren er iets aan te doen. Graag delen wij op onze website ervaringen over discriminatie op de werkvloer (dit kan anoniem!).We zijn op zoek naar mensen die op hun werk door hun collega’s of leidinggevenden zijn gediscrimineerd. Het kan gaan om subtiele grapjes, maar ook ernstige uitsluiting. Krijg je op basis van je afkomst, sekse, leeftijd of seksuele gerichtheid weleens vervelende opmerkingen, of rotklusjes toegeschoven? Heb je om dezelfde redenen geen promotie gekregen? Of merk je op een andere manier dat je anders behandeld wordt? Dan horen wij graag je verhaal.

Meld je bij ons, dan nemen wij contact met je op en vertellen we je uitgebreid over onze werkwijze. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je verhaal en je gegevens. Mail naar Mirella Koster: mkoster@art1nhn.nl.

Voor werkgevers
Iedereen heeft bewust of onbewust vooroordelen. Ook jij als werkgever. Maar hoe zorg je dat die onbewuste vooroordelen jouw zoektocht naar de beste kandidaat niet in de weg zitten? Vergroot de kans om de beste kandidaat aan te nemen. Kijk op Discriminatie.nl de filmpjes van diverse werkgevers die een streep zetten door discriminatie en lees hoe jij dat ook kunt doen!