Gerard Wilts – Ambassadeur Diversiteit en Tolerantie

GerardWiltsGerard Wilts een van onze ambassadeurs. Hij is vooral te typeren als maatschappelijk betrokken en kerkelijk geëngageerd maar bovenal zo gek als een deur.

Zowel in een professioneel leven als beleidsadviseur WMO zorg als in een liturgische hoedanigheid beweegt Gerard zich op het snijvlak van zijn wie je bent en daar ruimte voor nemen en oog hebben voor mensen ongeacht ras, geloof, kleur, seksualiteit en ga zo maar door.

Als homoambassadeur met aandacht voor onder andere inter-religiositeit maakt Gerard zich sterk voor betrokkenheid van kerken en geloven bij het versterken van de positie van LHBT-ers op alle vlakken. Door zich in te zetten voor oecumenische roze vieringen, door een bijdrage te leveren aan bewustwording bij zorginstellingen, door een brug te vormen met tussen politiek, kerken en maatschappelijke organisaties.

Gerard: “Ik hou niet zo van de term homo-ambassadeur, ik ga voor diversiteit op alle terreinen van het leven. Ik geloof bovenal in mensen en niet in typeringen. Mijn droom is dat heel Alkmaar zich gaat identificeren met de regenboogvlag en idealen als vrijheid, gelijkwaardigheid, respect en recht voor iedereen.”

Stuur Gerard een e-mail.