Ineens dat besef van ‘ik ben anders’

Melder zit met collega’s in de auto, waar een collega klaagt dat medewerkers hem altijd ‘de zwarte piet toespelen’. “Maar heb jij natuurlijk vaker,” wordt er tegen onze melder gezegd, “alleen daar kun je niets aan doen, omdat je niet blank bent”. Deze woorden maken dat melder zich er opeens bewust wordt van dat verschil. Het besef dat zijn collega’s hem op deze manier zien, hem indelen in een andere groep, heeft veel impact op hem.

Art.1 NHN gaat met hem in gesprek, analyseert zijn situatie en adviseert hem om deze ervaring te delen met iemand op zijn werk. Hij bespreekt het met zijn werkgever waardoor hij zich gelukkig gesteund voelt. Hij wordt doorverwezen naar de bedrijfsmaatschappelijkwerker, en zijn werkgever gaat met de betreffende collega in gesprek over het voorval.