35+ is niet te oud

email logo35+ te oud?! Het college van de rechten van de mens zegt van niet. Bestrijding van stereotypering bij het werven van personeel loont.

Leverancier van dakkapellen Dakvenster.com B.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een personeelsadvertentie te plaatsen waarin wordt gevraagd om verkoopmedewerkers in de leeftijd tot circa 35 jaar: ‘Een oudere medewerker zou niet in ons jonge team passen’.

Het stellen van een leeftijdsgrens is bij wet verboden.
Maar los daarvan: wat brengt iemand op de gedachte dat iemand van 35+ niet zou passen in een ‘jong team’? Heeft die alle 35plussers gesproken? Waren ze allemaal te saai, te inflexibel, te veel achter op het vakgebied, te ouderwets, te ongrappig, te ‘ik ben 35+, dus ik weet het beter’-ig?
Lees hier de uitspraak die het College voor de Rechten van de Mens deed, naar aanleiding van een verzoek van Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN