Melding maken

TELEFOON

HET FORMULIER

DE MELDINGSAP

 Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld 

Waarom melden?

Melden is grenzen stellen, melden is mensen wijzen op art.1 van de grondwet: allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld.

Voor uzelf

Melden kan leiden tot acties die uw situatie verbeteren. Door te melden laat u weten dat u het er niet bij laat zitten. Meldingen worden altijd serieus genomen en er zal altijd goed naar u worden geluisterd. Praten over uw melding kan u helpen om meer inzicht te krijgen in de situatie en helder te krijgen wat u kunt én wilt gaan doen.

Voor de maatschappij

Onderscheid maken op grond van een handicap was tien jaar geleden nog niet verboden. Ondenkbaar nu, maar pas sinds 2004 worden mensen met een handicap of chronische ziekte door de wet tegen discriminatie beschermd.

Als niemand meldt, bestaat er in de maatschappij, bij politici en bestuurders nooit een goed beeld van de aard en omvang van discriminatie. Daarom is het, naast de behandeling van meldingen, een belangrijke taak van Art.1 NHN de registratie van de meldingen die wij binnenkrijgen. Deze registratie vormt een belangrijk gedeelte van het beeld van de bestaande discriminatie in de regio en het oppikken van signalen. Art.1 Bureau Discriminatie Noord-Holland Noord gebruikt deze gegevens in (advies)gesprekken met de overheid, gemeenten en bestuurders. Landelijk worden de cijfers van alle Antidiscriminatiebureaus gebundeld en worden belangrijke signalen doorgegeven aan de landelijke politiek.

Melden is dus altijd van belang!