Mini-symposium van RCO De Hoofdzaak in Alkmaar

Alkmaar, 26 maart, mini-symposium ‘Baas in eigen Leven’. 

Logo De HoofdzaakRegionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een cliëntenorganisatie die zich richt zich op participatie en belangenbehartiging van, voor en door mensen met een meer of minder ernstige psychische aandoening.

Op 26 maart organiseren zij een mini-symposium waarin aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de transitie AWBZ/WMO en de Participatie Wet. Hoe zorgen we er samen voor dat mensen met  een psychische aandoening zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij?

Een hartelijk welkom aan job coaches, re-integratie begeleiders, UWV artsen en trajectbegeleiders, begeleiders van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, beleidsmakers en managers en natuurlijk iedereen die zich betrokken voelt en met ROC De Hoofdzaak wil meedenken.

Lees hier de hele uitnodiging en het programma 

Vanaf 4 maart kunt u zich aanmelden op symposium@rcodehoofdzaak.org

Indien u niet digitaal kunt aanmelden: 072 5143380