Op een respectvolle manier met elkaars mening omgaan

In een discussie over Zwarte Piet heeft melder het volgende tegen een (Surinaamse) collega gezegd: “Ergens is het maar goed dat er slavernij was, anders was jij hier nu niet geweest.” Zijn collega vindt dit een discriminerende opmerking. Melder schrikt oprecht van de reactie. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat zijn opmerking zoveel emotie oproept bij zijn collega. Hij vraagt Art.1 NHN om advies en wij raden hem aan vooral in gesprek te gaan met elkaar. Het is niet erg om te verschillen van mening, maar blijf respectvol naar elkaar toe. Melder laat weten dat hij met zijn collega heeft gesproken en vertrouwt erop dat zij weer nader tot elkaar komen.