Over Art.1 NHN

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras geslacht
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’– Artikel 1 van de grondwet

Art.1 NHN als Lokale regisseur gelijke kansen

Een fundament van een democratische samenleving is de overtuiging van gelijkheid tussen de deelnemers aan die samenleving en het daarop berustende respect voor de eigenheid en het zijn van de ander Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) treedt op als lokale regisseur in de aanpak naar gelijk kansen, zowel in preventieve zin als in de bestrijding van discriminatie. Wat ons drijft is een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt gediscrimineerd. Art.1 NHN draagt actief bij om dit in de regio te bewerkstelligen.

wat wij doen

Vanuit ons kantoor in Alkmaar werken wij met een kleine staf hard aan het realiseren van onze ambitie: een streep door discriminatie. Onze werkzaamheden zijn globaal onder te verdelen in drie segmenten.

Meldingen en klachtbehandeling van burgers die te maken hebben met discriminatie. Onze klachtbehandelaar luistert naar elke burger die discriminatie ervaart en toetst dit aan het strafrecht en de Wet gelijke behandeling. We bieden ondersteuning aan melders bij het
zelf oplossen van de problemen, starten een hoor- en wederhoorprocedure en toetsen
of aangifte mogelijk is.

Onderzoek om niet gemelde discriminatie in beeld te brengen. Onze scholenmonitor toont elke twee jaar de discriminatie ervaringen van scholieren, leerkrachten. Daarnaast tonen discriminatievragen in de volwassenmonitor van de GGD grote verschillen in wijken. Dat geeft aanleiding een monitor uit te werken voor buurt- en jongerenwerk. Zo krijgen hulpverlenende instanties meer zicht op de knelpunten en de oplossingsmogelijkheden.

Projecten met samenwerkingspartners, bewaken van de voortgang en zorgen voor resultaat. Ons programma ‘Alkmaar in Dialoog en Verbinding’ activeert betrokken burgers en inspireert organisaties tot initiatieven. Onze externe voorlichtingen en training vergroten het vermogen van scholen, buurt- en jongerenorganisaties om discriminatie binnen hun organisaties op te lossen.

Klik hier door voor onze folder met de 4 thema’s waarvoor wij ons samen met de gemeenten komende jaren specifiek willen inspannen.