Is discriminatie verboden?

Is discriminatie verboden?

Jazeker. In Nederland moet iedereen in gelijke situaties gelijk worden behandeld. Dit staat in Artikel 1 van onze Grondwet. Letterlijk zegt de wet: “Allen die zich in Nederland bevinden, dienen in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De Algemene Wet Gelijke Behandeling [http://discriminee.nl/nl/over-discriminatie/is-discriminatie-verboden/] is de meest bekende uitwerking van de Grondwet. Daarnaast staat er in het Wetboek van Strafrecht [http://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatiewetgeving_in_Nederland] een aantal belangrijke artikelen over discriminatie.

De wet stelt discriminatie strafbaar, maar er zijn ook uitzonderingen: niet alle onderscheid is verboden. Daarover lees je hier [link naar onderliggende info (is elk onderscheid verboden, positieve discriminatie)] meer.

Is elk onderscheid verboden?

Niet al het onderscheid is verboden. Bij elke zaak wordt door een rechter of door het College Voor De Rechten Van De Mens, gekeken of een gemaakt onderscheid al dan niet verboden is.

Bijvoorbeeld: Het kan zijn dat een gemaakt onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd’ is. Bijvoorbeeld bepaalde veiligheidsvoorschriften die een hoofddeksel verbieden, en daardoor óók een hoofddoek of een keppeltje. Soms is de rechter het eens met de noodzaak van het voorschrift, soms niet.

Het verschilt ook per discriminatie terrein wat wel en niet mag: Als je voor je eigen woonhuis een schoonmaker zoekt, mag je zelf weten wie je aanneemt, mag je zelfs een advertentie zetten met ‘ik zoek een jonge man met rood haar’. Dit speelt zich af op het terrein ‘privé sfeer’. Als je een schoonmaker zoekt voor je bedrijf (terrein arbeidsmarkt) dan mag je dit onderscheid absoluut niet maken!

Positieve Discriminatie

Een vorm van discriminatie die soms wettelijk wordt toegestaan is positieve discriminatie. Dat houdt in dat mensen in gelijke gevallen bewust óngelijk worden behandeld.

Deze vorm van discriminatie, tegenwoordig vaker ‘voorkeursbeleid [http://discriminee.nl.vh14.sigmasolutions.eu/nl/over-discriminatie/positieve-discriminatie/]’ genoemd, komt vooral voor op de arbeidsmarkt en is wettelijk toegestaan mits het voldoet aan een aantal strikte voorwaarden [http://discriminee.nl.vh14.sigmasolutions.eu/nl/over-discriminatie/positieve-discriminatie/]. De wet heeft onder andere bepaald dat voorkeursbeleid mag worden ingezet voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten, omdat dit bevolkingsgroepen zijn die op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigd zijn. Stelregel in de wet is dat er sprake moet zijn van (minimaal) gelijke geschiktheid voordat iemand uit een van bovenstaande groepen wordt voorgetrokken.