Wat gebeurt er met mijn melding?

[note color=”##fcefe1″] Alle meldingen die bij ons binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld [/note]

De melding

Een melding komt meestal bij ons binnen via de website, met een email of met een telefoontje. De melder vertelt wat hem/haar is overkomen. Soms wil een melder meer weten over de mogelijkheden van een behandeling, een ander doet de melding alleen om aan ons te laten weten wat er speelt. Een melding doen betekent dus niet automatisch de start van een heel traject. Dat is een keuze die u als melder zelf maakt.

De intake

De klachtenconsulent stelt naar aanleiding van een melding allereerst een aantal aanvullende vragen: Wat is er precies gebeurd? Op welke grond word je gediscrimineerd? Is het vaker gebeurd? Speelt er nog meer? Als de klachtenconsulent genoeg informatie heeft kan er specifiek voor uw situatie worden verteld welke stappen er mogelijk zijn. Ook gaat het over de mogelijke gevolgen van de verschillende stappen. Uiteindelijk wordt er een plan van aanpak gemaakt. Er gebeurt niets waar u het niet mee eens bent!

Wat kunnen we doen?

In de eerste plaats kijken we naar wat u zelf kunt doen, en daarnaast kan de klachtenconsulent ondersteuning bieden bij het ondernemen van mogelijke acties. Zo voeren we vaak wederhoor bij de andere partij, kunnen we bemiddelen of doorverwijzen, helpen we waar nodig bij het doen van aangifte bij de politie of met het indienen van een verzoek bij het College Voor De Rechten Van De Mens en helpen we met het doorlopen van een eventuele (interne) procedure. Uw wensen staan voorop. De stappen die worden gezet, gebeuren altijd in overleg met u.