Onderzoeken

Onderzoeken

Jaarbericht headerArt.1 NHN Jaarbericht 2018

Welke meldingen kregen we binnen het afgelopen jaar? Welke projecten deden we? Wat onderzochten we? Wie bereikten we? U leest het in ons nieuwe jaarbericht. Jaarbericht 2018 Art.1 NHN

 

 

BannerStreepdoorDiscriminatieGROOTVerband Uitsluiting en Eenzaamheid

Wat is de relatie tussen uitsluiting en eenzaamheid? Welke gevolgen heeft eenzaamheid in de maatschappij en welke stappen kunnen ondernomen worden om eenzaamheid terug te dringen? Hoe sluiten maatregelen tegen discriminatie/uitsluiting aan bij de het bestrijden van eenzaamheid? Wij onderzochten het in  dit rapport

 

Art1Discriminatie op de werkvloer

Juli 2018: De arbeidsmarkt is een van de plekken waar het vaakst discriminatie wordt ervaren. In dit onderzoek zijn medewerkers van een grote werkgever uit West-Friesland middels interviews bevraagd op discriminatie-ervaringen bij hen op de werkvloer. Dit rapport lees. Dit rapport lees je hier. 

 

Om mij wordt niet gevraagdLeeftijdsdiscriminatie vacatureteksten

Onderscheid maken naar leeftijd bij de werving en selectie van personeel is verboden. In opdracht van het College voor Rechten van de Mens maakte de Vrije Universiteit een analyse van bijna 2 miljoen vacatureteksten en verschenen de onderzoeksrapporten ‘Gezocht: jonge hond – Onderzoek naar omvang en effect leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten’ en ‘Om mij wordt niet gevraagd – Onderzoek naar effect op oudere werkzoekenden’.

discriminatieverhalenAdvies gemeentelijk beleid LHBTI jongeren

Welke ondersteuning helpt lhbti-jongeren bij het vormgeven van hun leven? Wat is de situatie in Noord-Holland Noord en welke vervolgstappen verdienen prioriteit? Een advies voor gemeenten en politieke partijen voor de invulling van hun diversiteitsbeleid. Lees hier verder…

 

discriminatieverhalenOnderzoek leefklimaat Voortgezet Onderwijs 2017

Art.1 NHN deed voor een derde keer onderzoek naar discriminatie-ervaring, tolerantiebeleving en leefklimaat op het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. Voor het eerst in samenwerking met de GGD Hollands Noorden. Lees hier verder…

 

slider-2-klasEerste resultaten scholenonderzoek 2016 zijn binnen!

Elke twee jaar doen we onderzoek op het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord naar discriminatie-ervaring en tolerantiebeleving. Dit jaar draaiden we mee met de Emovo van de GGD NHN. De eerste resultaten scholenonderzoek 2016 leest u hier.

 

Afbeelding Looking for a JobKun jij jezelf zijn op zoek naar een stageplek of (bij)baan?

We vroegen het in 2016 aan de jongeren (18-30jaar) in Noord-Holland Noord. Omdat we op zoek zijn naar wat heb je nodig, wat helpt, als je last hebt van discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt? Lees hier de tussenrapportage ‘Jong en op zoek naar Werk 2016’ (in 2017 gaan we verder!).

 

MeerMeerMeer

Ook landelijk zijn politie en ADV cijfers samengevoegd. Met deze twee belangrijke bronnen, en daarbij nog cijfers van het CRM, MDI en Mind, ontstaat een completer dan ooit beeld van discriminatievoorvallen in Nederland in 2015. Lees hier meer…

 

 

BannerStreepdoorDiscriminatieGROOTWat gebeurde er in politieregio Noord-Holland in 2015?

Je leest het in de Jaarrapportage Discriminatie 2015. In dit rapport zijn de cijfers van de drie meldpunten uit de regio, en die van de politie samengevoegd. Dat geeft een uniek compleet inzicht over wat er speelt in de gemeenten van Noord-Holland. Je leest het hier

 

MoskeeAlkmaarIncidenten bij moskeeën: risico en bescherming

In april 2016 kwam het verslag van het onderzoek ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ uit van Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek maakt deel uit van het project Monitor Islamofobie. Het verslag gaat over risico en bescherming in verband met discriminatoire incidenten bij moskeeën en eindigt met een lange lijst van aanbevelingen voor de moskeeën zelf, de overheden, de media en maatschappelijke organisaties. Meer lezen….

CIDI onderzoekMonitor antisemitische incidenten in Nederland 2015

Deze maand bracht CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) de Monitor antisemitische incidenten in Nederland uit. Daarin geeft CIDI een overzicht van de antisemitische incidenten in Nederland die in 2015 bij hen zijn gemeld. Dit doen zij al 32 jaar. De Monitor geeft een betrouwbaar beeld van de situatie en de ontwikkeling op het gebied van antisemitisme in Nederland. Meer lezen….

MantelzorgGenderverschillen in de Mantelzorg

Wat zijn de verschillen in mantelzorg tussen mannen en vrouwen? En vormen die verschillen een risico voor de emancipatie van de vrouw? Deze centrale onderzoeksvraag kwam tot stand vanuit het eerdere Powervrouw!-onderzoek en gesprekken met verschillende gemeenten. Mantelzorg is bijzonder actueel gezien de politiek gestuurde ontwikkeling rond de ‘participatiesamenleving’.

Lees hier welke verschillen er werden gevonden, en hoe we daar mee om kunnen gaan

Art1 onderzoek naar beter contact moslimorganisaties

De heer Hasan Saygi heeft onderzoek gedaan naar hoe het contact en de samenwerking tussen ons bureau Discriminatiezaken en de Moslimorganisaties in Noord-Holland Noord kan worden verbeterd. Lees meer..

 

 

Art1 Kerncijfers 2012-2014

Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatie-voorzieningen. Lees meer..

 

 

slider-2-klasDiscriminatie-ervaringen en tolerantieklimaat op scholen

De tweede meting naar discriminatie-ervaringen op scholen is klaar. 2052 leerlingen en docenten deden mee aan deze tweede meting van Art.1 NHN: hoe staat het ervoor met het tolerantie- en leefklimaat op scholen, en hoe vaak voelde iemand zich gepest, buitengesloten of gediscrimineerd? Lees meer..

 

PowervrouwVrouw-zijn in Nederland Anno 2014

1200 mensen deden mee met de enquête Powervrouw. Een onderzoek naar de kijk van vrouwen uit Noord-Holland Noord op hun vrouw-zijn en de status quo van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, in Nederland, anno 2014.  Lees meer…

 

Stereotypen_Studie rol stereotypering bij toegang tot arbeidsmarkt

De arbeidsparticipatie van etnische minderheidsgroepen, mensen met een beperking, ouderen en jongeren en vrouwen, blijft achter. Hier speelt discriminatie onmiskenbaar een rol, die vaak blijkt voort te vloeien uit stereotypering van groepen. Lees meer…

 

AZzegtNEEOnderzoek Tolerantieklimaat Sportverenigingen 2013

In 2013 onderzochten we het tolerantieklimaat bij sportverenigingen in onze regio. Gebleken is dat 1 procent van de leden ervaring heeft met geweld of bedreiging. Over het algemeen zijn zowel leden als bestuurders dik tevreden over de sfeer. Lees meer…

 

2013_xx_Ervarendiscriminatie.inddKwart Nederlanders ervaart discriminatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert dat één op de vier Nederlanders in het afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren. Het gaat daarbij vooral om discriminatie op grond van leeftijd, etnische herkomst, sekse en huidskleur. Lees meer…

 

Canal Pride Alkmaar 26-5-12 homo 2-ambassadeursOnderzoek tijdens Roze Week Alkmaar 2013

Art. 1 Bureau Discriminatiezaken heeft de Roze Week in Alkmaar in 2013 aangegrepen om beknopt onderzoek uit te voeren onder bezoekers en deelnemers. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de respondenten zelf in het afgelopen jaar een ervaring met discriminatie, buitensluiten of pesten had. Lees meer…

 

 slider-2-klasOnderzoek Tolerantie en Discriminatie op het VO

In 2013 werd een onderzoek afgerond naar tolerantieklimaat en discriminatie-ervaring op het voortgezet onderwijs in Noord Holland Noord. Hoewel veel leerlingen de sfeer op school positief beoordelen, geeft 24% aan te worden gepest, buitengesloten of gediscrimineerd. Lees meer…

 

Feiten en opiniestukken

Jaarberichten

Klachtenmonitors

Vanaf 2010 zijn de klachtenmonitors ingevoegd in de jaarverslagen

Werkplannen