Discriminatiecijfers in beeld

Tabel 1 jaarbericht 2016

In 2016 zijn 274 meldingen binnengekomen over een gebeurtenis in onze regio of van een inwoner van onze regio. 127 meldingen kwamen binnen bij Bureau Discriminatiezaken Art.1 Noord-Holland Noord. De andere 147 registraties kwamen binnen bij de politie. Vorig jaar waren dat respectievelijk 119 en 158 meldingen.

Naast de binnengekomen meldingen bij Art.1 NHN, kreeg ons bureau ook nog 27 informatieverzoeken. Deze variëren van scholieren die een interview willen houden over ons werk tot mensen die twijfelen of ze zijn geconfronteerd met discriminatie en advies vragen wat zij in hun situatie kunnen doen. De lichte stijging bij Art.1 NHN komt vooral door meldingen uit Alkmaar en de regiogemeenten in de Noordkop.

Verschuiving verhouding ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Buurt/wijk’
Het vaakst wordt discriminatie ervaren in de eigen buurt en op de arbeidsmarkt. Dat is een bekend beeld. Tot nu stond ‘Arbeidsmarkt’ daarbij altijd bovenaan. Opmerkelijk is dat het aantal meldingen over ervaringen van discriminatie in de ‘Buurt/wijk’, zoals burenruzies en buurtconflicten, dit jaar gelijk is aan het aantal meldingen over ervaringen van discriminatie op de ‘Arbeidsmarkt’.

Zoomen wij in op deze observatie, dan zien wij dat de meldingen bij Art.1 NHN als vanouds drie keer zo vaak onder ‘Arbeidsmarkt’ vallen. De verschuiving wordt veroorzaakt door een daling van het aantal registraties op dit terrein bij de politie. Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk de strengere selectie door de politie, waardoor er minder beledigingen van ambtenaren in functie zijn geregistreerd.

‘Afkomst’ nog altijd bovenaan 
Behalve de genoemde kleine verandering geven de cijfers een bekend beeld: ‘Afkomst’ is in bijna de helft van de gevallen de genoemde aanleiding tot discriminatoir gedrag. Bij Art.1 NHN is op afstand ‘Leeftijd’ nummer twee. Bij de politie is er een gedeelde tweede plaats voor de gronden ‘Godsdienst’ en ‘Seksuele gerichtheid’.

Binnen ‘Godsdienst’ zien we een verdere stijging van het aantal discriminatie-incidenten op grond van het islamitische geloof: 18 incidenten van moslimdiscriminatie in 2016 tegenover 13 in zowel 2015 als 2014. Bij de meldingen van Art.1 NHN valt op dat het aantal meldingen die gaan over het terrein ‘Commerciële dienstverlening’ bijna net zo omvangrijk is als die over ‘Buurt/wijk’. Het gaat om ervaren discriminatie bij banken, verzekeraars, zwembaden, winkels en telefoon providers.

Tabel 2 Jaarbericht 2016

Grafieken 3 Jaarbericht 2016