Aanbod individueel

Mensen die zelf ervaring hebben met pesten, uitsluiting en discriminatie

Het aanbod van Art.1 NHN bevat allereerst de pure informatie over wat discriminatie is en wie welke rechten en plichten heeft. Interessant voor (groepen) mensen die zelf (potentieel) getroffen worden door discriminatie, maar ook voor de (potentieel) onbewuste dader die dat liever niet wil zijn.

Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in hoe vooroordelen werken. Iedereen heeft vooroordelen, en als je bewust bent van de werking ben je beter voorbereid op bepaalde situaties.

Hoe gaan we met elkaar om, hoe kunt u omgaan met een situatie waarin u wordt gediscrimineer, hoe kunt u verschillende invalshoeken en meningen met elkaar bespreken zonder in conflict te raken, maar juist elkaar te verrijken.