Aanbod scholen en jeugd

Discriminatie(bestrijding) op school

Op school komen vooroordelen en discriminatie regelmatig voor. Docenten vragen zich vaak af hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan. Hoe zorgen ze ervoor dat leerlingen respectvol met elkaar om gaan? Maar ook: wat is het beleid op school, hoe gaan docenten met elkaar en de leerlingen om en wat kom je tegen in het contact met ouders? Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord ondersteunt scholen, leerkrachten én leerlingen op verschillende manieren. U leest hierover meer via de onderstaande links

Overig