Basisonderwijs

Aanbod voor basisscholen

Voor de basisschool zijn verschillende voorlichtingen ontwikkeld. Een voorlichter van Bureau Discriminatiezaken komt deze voorlichting geven in een gastles. Deze lessen zijn door subsidies gratis voor scholen in de gemeenten Alkmaar, Schagen en Langedijk. Anders staan de kosten voor een les hier onderaan beschreven.

Voor groep 1 t/m 4

Een project voor jonge kinderen met theater, speel- en leeractiviteiten. Theater groep ‘Duo ondersteboven’ verzorgt een gastles van 1,5 uur met als thema ‘anders zijn’. Dit thema wordt geïntroduceerd door een korte voorstelling met Woelie en Wuppeltje in de hoofdrol. Klink hier voor een filmpje. Vervolgens worden de kinderen uitgenodigd om zelf mee te spelen  aan de hand van laagdrempelige dramaopdrachten. Hierbij worden de kinderen meegenomen in de wereld van Woelie en Wuppeltje en ervaren ze ‘anders zijn’. Tot slot wordt in een kringgesprek en met spelopdrachten de koppeling gemaakt met de kinderen zelf.

Er zijn lessuggesties beschikbaar voor de leerkrachten.

Voor groep 5 t/m 8

Met foto’s, muziek, film en een interactieve presentatie worden op een speelse wijze verschillende vooroordelen bespreekbaar gemaakt. Door uitdagende uitspraken te doen en de leerlingen daarop te laten reageren, wordt duidelijk dat we allemaal vooroordelen hebben. We laten kinderen ervaren dat je met iedereen verschillen en overeenkomsten hebt. Doe je mee met een dader of kies je ervoor om het slachtoffer te steunen?

Hierbij passeren de meest voorkomende discriminatie onderwerpen als handicap, huidskleur, religie, homoseksualiteit en transgender. Ieder kind vindt sommige uitsluitingen niet kunnen en vindt andere uitsluiting weer begrijpelijk. We laten hen samen naar oplossingen zoeken. We laten hen oefenen om niet weg te kijken, en praten erover hoe je een gepest iemand zou kunnen steunen.

Alleen voor groep 7/8

De vooroordelenkoffer is een speelse methode, waarbij kinderen leren wat vooroordelen zijn en wat discriminatie en pesten is. Welke mechanismen zijn daarbij werkzaam en hoe zou het ook anders kunnen. De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke opvouwbare display’s van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling van 12 thema’s. Met  behulp van een ticket volgen de kinderen een route. Onderweg worden de kinderen naar hun mening gevraagd, voeren ze opdrachten uit en maken ze keuzen.

De school kan de vooroordelen koffer na de les houden om de les te herhalen. Voor scholen in Alkmaar, Langedijk en Schagen is de vooroordelenkoffer net als de lessen gratis. In andere gemeenten betalen de scholen € 95 voor de koffer.

Alleen voor groep 8:

‘Vreemde Eend’, een interactieve theatervoorstelling van Artiance. Hoe goed ken jij je klasgenoten eigenlijk? Die jongen die nooit iets zegt in de klas? Het meisje dat zo agressief doet? Weet jij waarom iemand doet wat hij doet? Hoe snel heb jij je oordeel klaar over een ander? Deze voorstelling gaat over pesten en groepsdruk. Leerlingen ervaren hoe makkelijk iemand buitengesloten wordt en welke invloed zij zelf hebben om deze situatie te veranderen. Meer info bij Artiance