Onderzoek, ondersteuning en advies

onderzoek, ondersteuning en advies

Hoe gaan we van papier naar praktijk? Veel scholen en gemeenten in onze regio hebben het protocol ‘veilig naar school’ of ‘Gay is OK’ ondertekend waarin zij inspanningsverplichtingen aangaan ten aanzien van de bestrijding van discriminatie. Art.1 NHN helpt u graag bij het in de praktijk brengen van beleid en wetgeving.

1) Door te ondersteunen in de klachtbehandeling en de rapportage daarover, bij incidenten adviseren en evalueren.

2) Vertrouwenspersonen op uw school kunnen, als zij een klacht krijgen over discriminatie of discriminatie gerelateerd gedrag of uitspraken, Art.1 NHN consulteren over de wetgeving of over onze ervaringen met discriminatieklachten.

3) Door het uitvoeren van een simpele jaarlijkse enquête, een school (meer) zicht krijgen op wat er werkelijk speelt op het gebied van discriminatie in de school. Art.1 NHN helpt met het interpreteren van de uitkomsten en vervolgens met een plan van aanpak om de aandachtspunten aan te pakken.