Plaats mij niet in een hokje

Plaats mij niet in een hokje (Foto actie, Mind mix)

Pesten, vooroordelen en discriminatie beginnen vaak met ‘sociale categorisatie’. Dat is een proces in onze hersenen waardoor we andere mensen onbewust in categorieën indelen, het welbekende ‘hokjesdenken’. Hoewel denken in hokjes soms voordelen kan hebben, scheppen ze ook meteen bepaalde verwachtingen. Verwachtingen die in veel gevallen niet kloppen. Dat kan erg frustrerend zijn en zorgen voor onbegrip en conflicten:

“Mannen houden van voetbal, vrouwen van shoppen.” “Homo’s zijn verwijfd. Alto’s doen zielig. Boeren zijn lomp.” “Jongeren hangen rond, ouderen zeuren dat vroeger alles beter was.” “Nederlanders zijn gierig en Antillianen lui.” “Mannen werken, vrouwen verzorgen.” Toch?

Veel mensen willen dan ook weleens uitroepen: “Plaats mij niet in een hokje!”
In de voorstelling Open your Mind maakt mindmix letterlijk gebruik van een ‘hokje’. Dit hokje is een grote rode kubus, dat een deel van het decor vormt. De grote rode kubus is, inclusief fotograaf, nu ook in te zetten als foto-actie! Hiermee kun je leerlingen, docenten en ondersteunend personeel middels een foto een statement laten maken dat ook zij niet in een hokje geplaatst wensen te worden. Want hoewel we onbewust allemaal in hokjes denken, wil dat niet zeggen dat we ons naar die hokjes moeten gedragen.

De foto-actie blijkt een mooie manier te zijn om een themadag in te leiden, of het gesprek over vooroordelen en hokjesdenken op gang te krijgen. De foto-actie kan ook in combinatie met de voorstelling Open your Mind geboekt worden.