Debat & Dialoog

Het Britse Lagerhuis Debat

Werkvorm: Empowermenttraining aan de hand van een debat volgens het Britse Lagerhuis.

Discussie rond controversiële stellingen: ‘Een grap over homo’s moet kunnen’, of ‘iemand in een rolstoel kan niet in de kinderopvang werken’. Op een speelse manier worden verschillen en vooroordelen  en discriminatie bespreekbaar gemaakt, in een debatvorm, volgens de Lagerhuis-methode.

Deze debatvorm is geschikt om mensen te laten nadenken over deze zaken. Ook voor deelnemers die zich normaal sterk onder invloed voelen staan van ‘de groep’ of ‘de anders’ is het een methode om zich te durven uitspreken. Door de Debat vorm en doordat de deelnemers willekeurig worden ingedeeld om een stelling te verdedigen, worden ze ‘gedwongen’ om argumenten te bedenken bij een stelling die niet altijd overeenkomt met hun mening. De deelnemers leren, onder leiding van een gespreksleider van Bureau Discriminatiezaken NHN, argumenteren en over beide kanten van een stelling na te denken.

In Dialoog

Werkvorm: Naast het debat, wat er toch meer op gericht is om jouw standpunt te laten winnen, is er ook De Dialoog. Deze is juist gericht op luisteren en begrip krijgen voor de ander, ondanks dat de ander een andere mening heeft.

Vaak is een mening gebaseerd op ervaringen. In de dialoog is er ruimte voor het delen van ervaringen en luisteren naar elkaar.  Het maakt dat mensen dingen herkennen in de ander waardoor de verschillen kleiner worden.
Is er in de klas een aantal leerlingen met een duidelijke mening over een bepaalde groep? Zijn er op school wrijvingen en conflicten tussen bepaalde groepen gebaseerd op vooroordelen? Laat ze  eens in gesprek gaan met elkaar. Via een dialoog met een bepaald thema kunnen de leerlingen naar elkaar luisteren. Bureau Discriminatiezaken heeft ervaring met het begeleiden en goed laten verlopen van deze dialogen.

Doel: De dialoogmethode leert om te luisteren en open te staan voor ‘anders dan ikzelf’. Zo kom je dichter bij elkaar.

Tijdsduur: een dagdeel