Themales Democratisch Burgerschap

Respect voor verschillen tussen mensen

Respectvol kunnen omgaan met verschillen, anderen in hun waarde laten ook al zijn ze anders dan jijzelf, is een onderdeel van een democratische houding. Een persoonlijke overtuiging over identiteitsbepalende thema’s zoals religie of homoseksualiteit hoeft niet perse te veranderen. Wel moeten leerlingen in staat zijn met verschillende waarden en levensstijlen om te gaan. Verschillen worden te vaak gebruik om anderen uit te sluiten of te pesten, om te discrimineren. Burgers hebben het te vaak over wij en zij en dat leidt tot verschillende mate van respect. In een democratische samenleving kan je vrienden en kennissen kiezen, maar je hebt respect voor alle collega’s, schoolgenoten, buren, sporters, …

Invulling themales

In het eerste lesuur worden verschillen tussen leerlingen benoemd en in kaart gebracht. In het tweede lesuur oefenen leerlingen met respect en democratisch burgerschap. Het is belangrijk dat de mentor van de klas bij de themalessen aanwezig is om de voortgang te bewaken.

Meer informatie en boekingen via Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN: telefoon 072 – 515 44 00 of via info@art1nhn.nl.