Themales Vooroordelen, Discriminatie, Uitsluiting en Gelijke behandeling

Vooroordelen, discriminatie, uitsluiting en gelijke behandeling

Tijdens deze themales behandelen we vooroordelen als een onbewust proces van uitsluiting. We staan stil bij Art.1 van de Grondwet, de wetgeving rond gelijke behandeling en diverse gronden van discriminatie. We stimuleren leerlingen om niet weg te kijken maar actief bij te dragen aan een sfeer van veiligheid en respect. Daarnaast gaan we ook in op de mogelijkheden van melden, aangifte en een behandeling bij het College van de Rechten van de Mens.

Invulling van de themales

Bij 1 lesuur gaat het vooral om een afwisselende infobijeenkomst. Bij 2 lesuren is er meer ruimte voor interactie en kunnen we meer inspelen op de eigen ervaringen van leerlingen.

Meer informatie en boekingen via Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN: telefoon 072 – 515 44 00 of via info@art1nhn.nl.