Wij tegen Zij

Wij tegen Zij (Mind mix)

Een bijdrage aan veiligheid op school, en aan actief en verbinden burgerschap van de scholieren.

Waarom discrimineren we allemaal? Waar komen stereotypen en vooroordelen vandaan? Waarom zijn wij altijd beter dan zij? Bij een eerste ontmoeting plaatsen we iemand razendsnel in een hokje. Erg handig om snel een indruk van iemand te krijgen, maar het kan ook snel tot verkeerde conclusies over de ander leiden. Dit kan zich uiten in problemen zoals pesten, buitensluiting en discriminatie.

Deze workshop laat de voordelen, maar ook de gevaren zien van het denken in hokjes. Leerlingen krijgen inzicht in waarom mensen stereotyperen en leren daarbij kritisch te kijken naar hun eigen hokjesgeest.
De workshop vermindert op deze manier conflicten, discriminatie en radicalisering en vergroot sociale acceptatie en tolerantie.