Workshop Uitsluitingmechanismen

Uitsluitingmechanismen

Deze workshop gaat in op de werking van (negatieve) beeldvorming. Een spelvorm waarbij de deelnemers door een aantal vragen een positie innemen in een fictieve maatschappij.

De deelnemers krijgen een rol toebedeeld: tienermoeder, advocaat, stratenmaker, homoseksueel, etc.. Aan de hand van een tiental vragen kunnen zij een stap naar voren of achter zetten. Met deze stappen wordt duidelijk hoe zij vanuit de toebedeelde rol in de maatschappij staan. Tijdens het spel zullen zij lijfelijk ervaren hoe het voelt om bloot te staan aan discriminatie.

Meer informatie en boekingen via Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN: telefoon 072 – 515 44 00 of via info@art1nhn.nl.