Training Werken aan een prettig klimaat in de klas

Werken aan een prettig klimaat in de klas.

Docenten en mentoren krijgen inzicht in de groepsprocessen in hun klas. Hoe doorloopt de klas de verschillende fasen van groepsvorming, wat is hierbij de behoefte van de leerlingen en wat vraagt dit in elke fase van de docent en mentor? Wat kunnen zij actief bijdragen in het creëren van een positieve groep en respectvolle omgang?

Voor mentoren is er een vervolgbijeenkomst waarin hun rol verder wordt uitgediept en waarin zij praktische handvatten krijgen om met hun klas aan de slag te gaan. In een begeleide intervisie voor mentoren is er ten slotte ruimte voor uitwisseling en het bespreken van specifieke situaties in klassen.

Deze training wordt incompany aangeboden. Tijdsduur: 1 dagdeel voor docenten, 3 dagdelen voor mentoren.

Meer informatie en boekingen via Art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN: telefoon 072 – 515 44 00 of via info@art1nhn.nl.