Lezingen en workshops

Lezingen en workshops

  • Discriminatie en wetgeving:

    In deze lezing wordt verteld wat wel en geen discriminatie is, en welke wetgeving er bestaat. Ook wordt aangegeven welke meldingen wij als Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord krijgen en hoe de politie en het Openbaar Ministerie hiermee omgaan. Indien gewenst komt onze contactpersoon van de politie hier zelf over vertellen. Er wordt ingegaan op de juridische achtergrond van bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst of het voorkeursbeleid.

  • Vooroordelen en beeldvorming:

    In deze workshop worden vooroordelen besproken en wordt gekeken welke beeldvorming er bestaat over bepaalde doelgroepen. Bijvoorbeeld: kunnen vrouwen ook natuurlijke leiders zijn, of zijn alleen mannen dat? Wat is het effect van Obama als president in de beeldvorming over mensen met een donkere huidskleur? Welk beeld hebben we van ouderen en wat kunnen gehandicapten eigenlijk allemaal wél? In de workshop halen we naar boven welke vooroordelen er zijn en hoe die kunnen ontstaan.