Omgaan met diversiteit

Omgaan met diversiteit

Deze cursus is gericht op mensen die in een organisatie werken. De cursusleider maakt bespreekbaar hoe er met verschillen wordt omgegaan in hun organisatie, intern en extern. Door diversiteit bespreekbaar te maken haal je verschillen ook uit de taboesfeer. Te denken valt aan verschillen op het gebied van geloof, sekse, geaardheid, cultuur, handicap en leeftijd.  De cursus biedt informatie over de manier waarop diversiteit een pluspunt kan zijn.