In dialoog of in debat?

In Dialoog

Zijn er in uw omgeving of in uw buurt groepen mensen die elkaar niet goed kennen? Zou u wel eens in gesprek willen gaan met elkaar? Start een groepsdialoog!  Art.1  NHN kan helpen met een gespreksleider en de dialoog- methode. Deze methode leert om te luisteren en open te staan voor wie anders zijn.  Zo kom je dichter bij elkaar. Geschikt voor b.v. bewoners van een wijk, of collega’s in een organisatie.

In debat

‘Een grap op het werk over homo’s moet kunnen’, of ‘Kan iemand in een rolstoel in de kinderopvang werken’. Wilt u op een speelse manier verschillen en vooroordelen  bespreekbaar maken, dan kan dat in een debatvorm, volgens de  Lagerhuis-methode.  De deelnemers,  onder leiding van een gespreksleider van Art.1 NHN, leren  over beide kanten van een stelling na te denken.