Training ‘reageren op discriminatie’

Reageren op discriminatie

U kunt als professional of als vrijwilliger te maken krijgen met mensen die discriminerende opmerkingen maken over uzelf of  bepaalde groepen. Hoe reageert u daar het beste op? Met behulp van een trainingsacteur wordt geoefend met verschillende situaties. Door de deelnemers te vragen zelf een casus in te brengen, zijn deze oefensituaties heel realistisch. Er worden praktische handvatten gegeven om grenzen te bewaken en uw eigen manier te vinden om met discriminerend gedrag om te gaan.

Tijdsduur: 1 dagdeel