Collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen

Onder collectieve voorzieningen valt hier zorg en welzijnsinstellingen zoals Dienst Werk en Inkomen, maatschappelijk werk en de GGZ. Als iemand zich bijvoorbeeld niet goed behandeld voelt door medewerkers, of denkt recht te hebben op een uitkering maar deze niet krijgt.

Voorbeeld van melding uit de praktijk:

Een Chileense man met een uitkering is vreselijk boos en voelt zich onmenselijk behandeld door medewerkers van de sociale dienst die op controlebezoek kwamen. Hij kreeg de indruk dat deze mensen heel wantrouwig naar hem waren vanwege zijn afkomst. Ze deden onbeleefd en ruw, en wilde weten waar hij zijn ondergoed bewaarde. Iets wat voor melder zodanig intiem is dat hij het ervoer als een schending van zijn privacy.

Wilt u een geval van discriminatie melden? Dat kan hier