Huisvesting

Huisvesting

Klachten op het gebied van huisvesting hebben onder meer betrekking op het handelen, of het nalaten van handelen, van woningbouwverenigingen, woningcorporaties en gemeentelijke diensten ten aanzien van huisvesting. Meldingen hebben betrekking op zaken als inschrijving, urgentietoekenning, toewijzing en bemiddeling en sociaal of technisch beheer.

Voorbeelden van meldingen uit de praktijk:

Een Argentijnse man is boos omdat hij geen nieuwe geiser krijgt van zijn woningbouw vereniging. Zijn Nederlandse buurvrouw, met het zelfde soort huis, de zelfde oude geiser, de zelfde aanvraag, deze wél krijgt.

Een man vraagt zich af of het mag dat een woningbouwvereniging woningen specifiek aan mensen van een bepaalde afkomst mag toewijzen.

Wilt u een geval van discriminatie melden? Dat kan hier