Onderwijs

Onderwijs

Discriminatie in het onderwijs komt vaak voor tussen leerlingen onderling, tussen docenten en leerlingen en soms zelfs tussen de school en leerlingen. Het wordt weinig gemeld, maar tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in klassen komen er heel wat verhalen over discriminatie naar boven.

Hoewel scholen vaak een ‘veilig naar school’ convenant hebben ondertekend, en ook aangeven dat belangrijk te vinden, wordt discriminatie als probleem vaak ontkent, zelfs als wij een melding binnenkrijgen over hun school.

Voorbeelden uit de praktijk:

Groepen leerlingen brengen op een middelbare school de Hitlergroet en roepen leuzen naar groepen leerlingen van buitenlandse afkomst.

Een leraar op een basisschool in Noord-Holland Noord geeft een VMBO advies aan drie leerlingen van buitenlandse afkomst. Nederlandse kinderen met hetzelfde resultaat voor de CITO-toets krijgen een positief advies voor het volgen van een havo/vwo-opleiding.

Een meisje met een visuele beperking kan niet naar het VWO in haar buurt: men  vindt de aanpassingen te duur en de docenten vinden haar te belastend voor zichzelf en haar medeleerlingen. Het meisje reist nu elke dat 4 uur naar het speciaal onderwijs. Ze doet nu HAVO. Er zijn te weinig leerlingen voor het VWO.

Wilt u een geval van (mogelijke) discriminatie melden? Dat kan hier