Privésfeer

Privé

Bij klachten uit de privésfeer is het voor Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken vaak lastig om tot een goed oordeel te komen. Een melder wil doorgaans ook niet overgaan tot bemiddeling of aangifte, om begrijpelijke redenen. In geval van (huiselijk) geweld is er vaak meer in het spel dan discriminatie alleen, al kan daarbij flink gescholden worden op iemands huidskleur, sekse of afkomst. In gevallen van geweld verwijst Art.1 Noord-Holland Noord door naar de politie. Ter verduidelijking een aantal voorbeelden van discriminatie in de privésfeer in de praktijk:

Voorbeelden van meldingen uit de praktijk:

Een Surinaamse vrouw krijgt van haar familie altijd opmerkingen over haar ‘te’ lichte ogen en roomkleurige huid. Ze wordt als minder behandeld.

Twee homoseksuele mannen partners zijn op een verjaardagsfeestje van een vriend bespuugd en beledigd vanwege hun seksuele gerichtheid.

Wilt u een geval van (mogelijke) discriminatie melden? Dat kan hier