Sport en Recreatie

Sport en recreatie

De meldingen die Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord ontvangt over discriminatie in de sportieve- en recreatieve sector ontvangt, gaan meestal over de uitsluiting van deelname aan verenigingen. Ook tijdens het sporten zelf komt discriminatie voor. In Alkmaar hebben de voetbalverenigingen gezamenlijk het voortouw genomen door het convenant ‘Voetballen doe je samen’ te ondertekenen. Dit convenant omvat afspraken tussen de verenigingen om de agressie en wantoestanden in en om het veld gezamenlijk aan te pakken. Zie ook www.voetballendoejesamen.nl [http://www.voetballendoejesamen.nl/]

Een voorbeeld van een melding uit de praktijk:

De trainer van een voetbalclub met jongeren met een Turks,  Islamitische achtergrond geeft tijdens de busrit naar uitwedstrijden zijn pupillen instructies om alle discriminatoire uitspraken te negeren. Hij zag zichzelf hiertoe gedwongen omdat het er anders (weer) op uit loopt dat zijn team wordt gesanctioneerd door de scheidsrechter en niet de daders. De trainer ervaart dat veel getuigen in het publiek blijven zwijgen om gedoe met de relschoppers te vermijden.

Wilt u een geval van discriminatie melden? Dat kan hier