‘Reuma? Dan kan jij vast de werkdruk niet aan’

Melder vermoedt door American Express Services tijdens haar proeftijd te zijn ontslagen vanwege haar reuma. Art.1 NHN dient namens melder een verzoek in tot een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het College oordeelt dat American Express verboden onderscheidt maakt op grond van haar handicap of chronische ziekte. American Express stelt melder naar aanleiding van het oordeel schadeloos voor de immateriële schade. Ook besteedt American Express aandacht aan het oordeel in haar teamtrainingen. Bovendien kan door gebruik van een checklist worden uitgesloten dat een (proeftijd) ontslag verband houdt met een discriminatiegrond. Lees hier de samenvatting van het oordeel.