Scholiere Anne Hooijberg schrijft betoog n.a.v. uitspraken Wilders

We kregen deze week een verzoek van Anne Hooijberg (18), scholiere bij het Barlaeus Gymnasium. Zij heeft een betoog geschreven naar aanleiding van de discriminerende uitspraken van Geert Wilders, en vroeg ons het met jullie te delen. Je vindt het betoog hieronder. Ook wij kregen inmiddels 66 meldingen van discriminatie naar aanleiding van de uitspraken en we telden 17 aangiften bij de politie.

Naar aanleiding van het contact met Anne gaan we in januari 2015 voorlichtingen geven op haar middelbare school in Bergen. @Anne, dank voor je betoog en je initiatief!

Het betoog van Anne (ook verschenen in Het Parool)

“Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” “Minder, minder, minder, minder, minder!” “Dan gaan we dat regelen.”
De inmiddels in Nederland bekende uitspraak van Geert Wilders, de partijleider van de PVV, heeft mij diep geshockeerd. Het allerergste vind ik dat dit soort uitspraken blijkbaar getolereerd worden in de Tweede Kamer. Tuurlijk zullen er genoeg politici zijn die het niet eens zijn met deze uitspraken, maar vervolgens wordt er niets tegen gedaan en kan Geert Wilders rustig zijn gang blijven gaan.
De vraag die mij bezig houdt is wat er zou gebeuren als deze partijleider meer aanhangers had. Op wat voor manier zou hij dan van plan zijn te gaan ‘regelen’ dat er minder Marokkanen in Nederland zouden zijn?
Er is hier puur sprake van discriminatie en nee, ik ben er niet van onder de indruk dat er mensen zijn die Geert Wilders vergelijken met Hitler. Nederlandse burgers die oorspronkelijk een andere achtergrond hebben, worden hier onrechtvaardig behandeld en als er iets is waar ik tegen op sta, is het onrechtvaardigheid. Het aanhoren wat er gezegd wordt heeft inmiddels te lang geduurd. Het is niet de bedoeling dat er maar geluisterd wordt zonder dat er gereageerd wordt op dit soort uitspraken, want op het moment dat er niet gereageerd wordt, zal dat wat gezegd is als geaccepteerd beschouwd worden. Wat mij betreft is de tijd van actie aangebroken.
Ikzelf ben een scholiere van achttien jaar oud en ben van Nederlandse afkomst. Voor mij zouden deze uitspraken volgens Geert Wilders waarschijnlijk geen probleem moeten vormen, maar dat doen deze uitspraken wel. Ik ga niet accepteren dat een deel van de bevolking in Nederland gediscrimineerd wordt. Iedereen is welkom en iedereen dient met respect met elkaar om te gaan. Het zou voor mij een makkelijke weg zijn als ik zou doen alsof ik niet gehoord heb wat Geert Wilders gezegd heeft, of doen alsof hij het niet zo negatief bedoeld heeft. Maar deze makkelijke weg bestaat voor mij niet, ik maak oprecht de keuze om mijzelf niet stil te houden. Inmiddels ben ik oud en wijs genoeg om mijn eigen mening te vormen en te uiten en aangezien ik de kans heb om mijn stem te laten horen, zal ik daar ook zeker gebruik van maken. Omdat ik niet achteraf een van de mensen wil zijn die zegt “Oh, had ik maar…”, “Oh, was ik maar opgekomen voor mijn medemens.”. Ik laat mijn stem nu horen, omdat ik zie dat wat er speelt niet juist is. Ik wil geen spijt hebben, omdat ik op het belangrijkste moment niks van mezelf liet horen. Ik geloof erin dat het belangrijkste moment nu is. Ik sta op, tegen discriminatie en tegen onrechtvaardigheid en hopelijk blijft het niet alleen bij mij.

Anne Hooijberg (18), scholiere Barlaeus Gymnasium