Schoolgenoten roepen naar mijn dochter dat ze een vieze Jood is, en dat ze vergast moet worden…

Bron: jeugdsentimenten.net
Bron: jeugdsentimenten.net

Olga: Als mijn dochter van 14 met de fiets naar school fietst, wordt zij uitgescholden door medeleerlingen. Er wordt o.a. geroepen ‘ Vieze Jood, alle Joden moet je doden en alle Joden aan het gas’. Ik vind dat de school te weinig doet om het schelden te stoppen.

Ten gevolge van deze pesterijen, die mijn dochter (en ons) diep raken in onze identiteit, slaapt ze slecht, is heel angstig en durft ze niet meer alleen op de fiets naar school. Ook, en daardoor, is mijn dochter vaak ziek.

Tijdens een gesprek op school krijg ik plotseling te horen dat school een melding gaat doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (het AMK). Reden: mijn dochter is te vaak afwezig! De school maakt zich dus wel zorgen, maar zij zien niet (of willen niet zien) het verband tussen het ziek zijn en de scheldpartijen. Dus wel een melding doen, maar nog steeds niets aan het schelden doen.

Ik was ten einde raad. Bureau Discriminatiezaken NHN heeft toen voor mij een brief geschreven naar de school en legt de situatie uit zoals ik hem ervaar. In een gesprek , waarbij de klachtenconsulent met mij meegaat, krijg ik meer het gevoel dat school mijn zorgen deelt. De melding bij het AMK wordt genuanceerd. Er wordt me duidelijk dat ze niet ons als ouders beschuldigen, maar dat ze ondersteuning zoeken bij hun zorgen.
Dit stelt mij wel enigszins gerust, ik voel me minder alleen met mijn zorgen.

Daarnaast geeft de school aan een werkgroep diversiteit op te willen zetten, en vraagt ook Bureau Discriminatiezaken om voorlichtingen, waarin vooroordelen en groepsdruk in het algemeen worden besproken.

Mijn vertrouwen in school is gestegen. Ook durft mijn dochter weer alleen op de fiets.