35+ is niet te oud

35+ is niet te oud

35+ te oud?! Het college van de rechten van de mens zegt van niet. Bestrijding van stereotypering bij het werven van personeel loont.

Read more